අපව අමතන්න

Hebei helee Garment Co., Ltd.

ලිපිනය

අංක 12, ෂුආංටොං පාර, ඩහේ නගරය, ලුක්වාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂිජියාෂුවාං නගරය, හෙබෙයි පළාත

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 1-800-694-7466

සහාය: 1-800-800-2775

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න